פירוש המילה murmur בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
murmur


murmuring
איתות (לשלום וכד'); רטינה; המיה, רחישה, רשרוש, אִוושה

רטינה
murmur (the)לרטון; להמהם, לרחוש, לרשרש, ללחשmurmurousמהמהם; רוטןmurmurouslyבתוך המהום; ברטינה

צירופי לשון וביטויים קרובים:
murmur the


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים murmur בעברית | 
איך כותבים murmur בעברית | 
מה זה murmur בעברית | 
איך מתרגמים murmur לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: