פירוש המילה murkyturbid wave בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
murky/turbid waveגל עכור
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים murkyturbid wave בעברית | 
איך כותבים murkyturbid wave בעברית | 
מה זה murkyturbid wave בעברית | 
איך מתרגמים murkyturbid wave לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: