פירוש המילה municipality בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
municipalityעירייה
 
 
municipalעירוני, מוניציפליmunicipallyמבחינה מוניציפלית

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים municipality בעברית | 
איך כותבים municipality בעברית | 
מה זה municipality בעברית | 
איך מתרגמים municipality לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: