פירוש המילה multitude of בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
multitude (of)המון, מספר רב של-, ריבוי
 
 
multitudinousהמוניmultitudinouslyלרוב

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים multitude of בעברית | 
איך כותבים multitude of בעברית | 
מה זה multitude of בעברית | 
איך מתרגמים multitude of לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: