פירוש המילה multiplier בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
multiple

multiplication

multiplication table

multiplicity (of)

multiplier
כפולה (מתמטיקה)

הכפלה, כפל

לוח הכפל

ריבוי, כפילות

מכפיל
multiply (with/the)להכפיל, לכפול; להתרבותmultiple

multiplicable

multiplicational

multiplicative

multiplied
כפול; מרובה, רב

בר הכפלה

של הכפלה

שקשור להכפלה

מוכפל
multiרב-, מרובה, מולטי

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים multiplier בעברית | 
איך כותבים multiplier בעברית | 
מה זה multiplier בעברית | 
איך מתרגמים multiplier לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: