פירוש המילה muffler בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
muffle

muffler

muffling
מַעטֶה

עמם פליטה (רכב); צעיף, סוּדר

עימום
muffle (the)להבליע, לעמעם (קולות וכד'), לעמםmuffledמובלע, עמום, מצועף
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים muffler בעברית | 
איך כותבים muffler בעברית | 
מה זה muffler בעברית | 
איך מתרגמים muffler לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: