פירוש המילה mucosamucous membrane בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
mucus

mucosa/mucous membrane
ריר

רירית
 
 
mucous

mucosal
רירי

 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים mucosamucous membrane בעברית | 
איך כותבים mucosamucous membrane בעברית | 
מה זה mucosamucous membrane בעברית | 
איך מתרגמים mucosamucous membrane לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: