פירוש המילה move against the stream בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
going/swimming/moving against the tide/stream/currentהליכה/שחייה נגד הזרםgo/swim/move against the tide/stream/currentללכת/לשחות נגד הזרם
 
 
against the grain/flow/stream/tide/currentנגד הזרם

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים move against the stream בעברית | 
איך כותבים move against the stream בעברית | 
מה זה move against the stream בעברית | 
איך מתרגמים move against the stream לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: