פירוש המילה mournfully בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
mournfulness

mourner

mourning
אֵבל, אבלות, התאבלות; עגמומיות

אבל

אבל, אבלות, התאבלות
mourn (for/the/over)להתאבל, לבַכות, לקרוע קריעהmournful

mourning
מתאבל; עצוב, עגום

מתאבל
mournfully

mourningly

in mourning
באבל, תוך התאבלות; בעצב

באבל, בתוך התאבלות

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים mournfully בעברית | 
איך כותבים mournfully בעברית | 
מה זה mournfully בעברית | 
איך מתרגמים mournfully לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: