פירוש המילה mountain begot a mouse בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
 
 
 
 
(the) mountain begot a mouseההר הוליד עכבר

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים mountain begot a mouse בעברית | 
איך כותבים mountain begot a mouse בעברית | 
מה זה mountain begot a mouse בעברית | 
איך מתרגמים mountain begot a mouse לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: