פירוש המילה mound בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
mound

mounds of-
תל, ערֵמה, גל (אבנים וכד'); גבעה

הררֵי-
mound (the/with)לערום
 
 
 
 

צירופי לשון וביטויים קרובים:
mound thewith


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים mound בעברית | 
איך כותבים mound בעברית | 
מה זה mound בעברית | 
איך מתרגמים mound לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: