פירוש המילה motivator בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
motive (for)

motivation

motivator
מניע (גם במשפט פלילי), גורם

מוטיבציה, הֲנִיעָה

מניע, ממריץ
motivate (to/the)להניעmotivated

motivational

motive
בעל מוטיבציה, מונע

מניע
motivationallyכמניע

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים motivator בעברית | 
איך כותבים motivator בעברית | 
מה זה motivator בעברית | 
איך מתרגמים motivator לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: