פירוש המילה motion tothefor בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
motionהמרָצה, בקשה (בית משפט); הצעת החלטה; תנועה, תזוזהmotion (to/the/for)לסמן, לרמז, לאותת; לפנות בבקשה (לבית משפט)
 
 
in motionבתנועה, בפעולה

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים motion tothefor בעברית | 
איך כותבים motion tothefor בעברית | 
מה זה motion tothefor בעברית | 
איך מתרגמים motion tothefor לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: