פירוש המילה mortgage בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
mortgage

mortgage deed

mortgagee

mortgager/mortgagor

mortgaging

משכנתה, משכון, שעבוד (נכס)

שטר משכנתה

בעל המשכנתה (המלווה)

ממשכן

משכון

mortgage (the)לשעבד (לבנק וכד'), למשכןmortgagedממושכן, משועבד
 
 

צירופי לשון וביטויים קרובים:
mortgage deed
mortgage insurance
mortgage the


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים mortgage בעברית | 
איך כותבים mortgage בעברית | 
מה זה mortgage בעברית | 
איך מתרגמים mortgage לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: