פירוש המילה momentmo בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
moment/mo

momentariness

momentum
רגע

רגעיות

תנופה, התנע, מומנטום
 
 
momentaryרגעי, נקודתיmomentarilyלרגע, כרגע, בעוד רגע, מייד

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים momentmo בעברית | 
איך כותבים momentmo בעברית | 
מה זה momentmo בעברית | 
איך מתרגמים momentmo לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: