פירוש המילה moment of truth for בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
moment of truth (for)רגע האמת
 
 
 
 
at the moment of truth (for)ברגע האמת, בעת/ברגע המבחן

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים moment of truth for בעברית | 
איך כותבים moment of truth for בעברית | 
מה זה moment of truth for בעברית | 
איך מתרגמים moment of truth for לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: