פירוש המילה mollify בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
mollificationהרגעה; פייסנותmollify (the)להרגיע (רוחות וכד'); לפייסmollifiable

mollified
בר הרגעה

מרוכך; מפויס
 
 

צירופי לשון וביטויים קרובים:
mollify the


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים mollify בעברית | 
איך כותבים mollify בעברית | 
מה זה mollify בעברית | 
איך מתרגמים mollify לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: