פירוש המילה mold theinto בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
mold

molder

molding
תבנית, שבלונה, שטאנץ; עובש

מעצב; טפסן

עיצוב (מדיניות וכד')
mold (the/into)

molder

(בלבד -ed; -ing)
לעצב; להעלות עובש, להתעפש

להירקב, להתפורר
moldering

moldy
מרקיב, מתפורר (חברה וכד')

מעופש, עבש, מעלה עובש
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים mold theinto בעברית | 
איך כותבים mold theinto בעברית | 
מה זה mold theinto בעברית | 
איך מתרגמים mold theinto לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: