פירוש המילה modus operandi בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
modus operandi

mode of operation
דרך/דפוס/אופן/ התנהלות, שיטת פעולה/עבודה
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים modus operandi בעברית | 
איך כותבים modus operandi בעברית | 
מה זה modus operandi בעברית | 
איך מתרגמים modus operandi לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: