פירוש המילה module בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
moduleרכיב, יחידה (במערכת מחשב וכד'), מודול
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים module בעברית | 
איך כותבים module בעברית | 
מה זה module בעברית | 
איך מתרגמים module לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: