פירוש המילה modification בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
modification

modifier
התאמה, הסתגלות, שינוי, התקנה

מְתקן
modify (the/with)להתאים (תכנית וכד'), לסגל, לשנות, להנדס (בעל חיים וכד')modifiable

modified
בר שינוי

עבר שינוי, מותאם, מותקן
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים modification בעברית | 
איך כותבים modification בעברית | 
מה זה modification בעברית | 
איך מתרגמים modification לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: