פירוש המילה modernize בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
modernism

modernist

modernity

modernization
מודרניזם

מודרניסט

חדישות, מודרניות

מודרניזציה, קידמה
modernize (the)לחדש, להפוך למודרניmodern

modernized

modernistic
חדיש, מודרני

הפך למודרני

חדשני
 
 

צירופי לשון וביטויים קרובים:
modernize the


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים modernize בעברית | 
איך כותבים modernize בעברית | 
מה זה modernize בעברית | 
איך מתרגמים modernize לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: