פירוש המילה modernistic בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
modernism

modernist

modernity

modernization
מודרניזם

מודרניסט

חדישות, מודרניות

מודרניזציה, קידמה
modernize (the)לחדש, להפוך למודרניmodern

modernized

modernistic
חדיש, מודרני

הפך למודרני

חדשני
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים modernistic בעברית | 
איך כותבים modernistic בעברית | 
מה זה modernistic בעברית | 
איך מתרגמים modernistic לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: