פירוש המילה moderate בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
moderation

moderateness

moderator
מתינות, התמתנותמתווך; מנחה (אירוע, דיון, עימות וכד')
moderate (the/with/by)

become moderate
למתן; לתווך; להנחות (דיון וכד')

להתמתן
moderateמתוןmoderatelyבמתינות

צירופי לשון וביטויים קרובים:
moderate condition
moderate slope
moderate thewithby
moderate to good condition


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים moderate בעברית | 
איך כותבים moderate בעברית | 
מה זה moderate בעברית | 
איך מתרגמים moderate לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: