פירוש המילה mod בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
modeשכיח (סטטיסטי); אופן, צורה, דרך, סגנון, מתכונת; מצב (מחשבים)
 
 
modאופנתי
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים mod בעברית | 
איך כותבים mod בעברית | 
מה זה mod בעברית | 
איך מתרגמים mod לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: