פירוש המילה mobilize forthein בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
mobilization (of)גיוס, התגייסותmobilize (for/the/in)להתגייס (למען מטרה וכד'), לגייס (כספים וכד')mobilizedמגויס
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים mobilize forthein בעברית | 
איך כותבים mobilize forthein בעברית | 
מה זה mobilize forthein בעברית | 
איך מתרגמים mobilize forthein לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: