פירוש המילה mm בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
millimeter/
millimetre

mm
מילימטר, מ"מ
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים mm בעברית | 
איך כותבים mm בעברית | 
מה זה mm בעברית | 
איך מתרגמים mm לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: