פירוש המילה mixes marriage בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
intermarriage/mixes marriageנישואי תערובתintermarry (in/with)להינשא בנישואי תערובתintermarriedנישא בנישואי תערובת
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים mixes marriage בעברית | 
איך כותבים mixes marriage בעברית | 
מה זה mixes marriage בעברית | 
איך מתרגמים mixes marriage לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: