פירוש המילה misrepresented בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
misrepresentation (of)מצג שווא, תיאור מסולףmisrepresent (the)לסלף (דברים וכד'), לייצר מצג שוואmisrepresented

misrepresentative
מסולף

מסלף
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים misrepresented בעברית | 
איך כותבים misrepresented בעברית | 
מה זה misrepresented בעברית | 
איך מתרגמים misrepresented לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: