פירוש המילה misname the בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
misnomerשם מטעה/מכובסmisname (the)לשגות בשםmisnamedמכונה בשם שגוי
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים misname the בעברית | 
איך כותבים misname the בעברית | 
מה זה misname the בעברית | 
איך מתרגמים misname the לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: