פירוש המילה misleadingly בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
misleadingהטעיה, הולכת שוללmislead (the)להוליך שולל, להטעות, לתעתע, לאחז עינייםmisleadingמוליך שולל, מטעה, מתעתעmisleadinglyמתוך הולכת שולל, בהטעיה, באופן מטעה

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים misleadingly בעברית | 
איך כותבים misleadingly בעברית | 
מה זה misleadingly בעברית | 
איך מתרגמים misleadingly לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: