פירוש המילה misinformation בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
misinformant

misinformation
מטעה, מוסר מידע לא נכון

מידע מוטעה/לא נכון; מידע כוזב/"מפוברק"
misinform (the)להטעות, למסור מידע לא נכוןmisinformedקיבל מידע מוטעה
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים misinformation בעברית | 
איך כותבים misinformation בעברית | 
מה זה misinformation בעברית | 
איך מתרגמים misinformation לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: