פירוש המילה mishandle the בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
mishandlingטיפול כושלmishandle (the)לטפל שלא כהלכהmishandledטופל באופן כושל
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים mishandle the בעברית | 
איך כותבים mishandle the בעברית | 
מה זה mishandle the בעברית | 
איך מתרגמים mishandle the לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: