פירוש המילה misguide the בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
misguidanceהטעיהmisguide (the)להטעותmisguidedמוטעה, שגויmisguidedlyמתוך הולכת שולל

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים misguide the בעברית | 
איך כותבים misguide the בעברית | 
מה זה misguide the בעברית | 
איך מתרגמים misguide the לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: