פירוש המילה misdirected בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
misdirectionהטעיהmisdirect (the)להטעותmisdirectedמוטעה
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים misdirected בעברית | 
איך כותבים misdirected בעברית | 
מה זה misdirected בעברית | 
איך מתרגמים misdirected לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: