פירוש המילה misconstruction בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
misconstructionהבנה מוטעיתmisconstrue (the)לפרש שלא כהלכהmisconstruedהובן שלא כהלכה
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים misconstruction בעברית | 
איך כותבים misconstruction בעברית | 
מה זה misconstruction בעברית | 
איך מתרגמים misconstruction לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: