פירוש המילה miscellaneousmisc בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
miscellaneous/misc.

miscellaneousness

miscellany
שוֹנוֹת

מגוון, רבגוניוּת

קובץ, אסופה (של פריטים שונים), אנתולוגיה
 
 
miscellaneousמגוון, מעורבmiscellaneouslyבאופן מגוון

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים miscellaneousmisc בעברית | 
איך כותבים miscellaneousmisc בעברית | 
מה זה miscellaneousmisc בעברית | 
איך מתרגמים miscellaneousmisc לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: