פירוש המילה miscalculation בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
miscalculation (about)פירוש/פרשנות מוטעה/מעוות של כוונות, חישוב שגוי/לא נכון, הערכה מוטעית, דימוי לא מדויק של איוםmiscalculate (the)לטעות בשיפוט, לחשב שלא כהלכהmiscalculatedשגוי
 
 

צירופי לשון וביטויים קרובים:
miscalculation about


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים miscalculation בעברית | 
איך כותבים miscalculation בעברית | 
מה זה miscalculation בעברית | 
איך מתרגמים miscalculation לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: