פירוש המילה miscalculate the בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
miscalculation (about)פירוש/פרשנות מוטעה/מעוות של כוונות, חישוב שגוי/לא נכון, הערכה מוטעית, דימוי לא מדויק של איוםmiscalculate (the)לטעות בשיפוט, לחשב שלא כהלכהmiscalculatedשגוי
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים miscalculate the בעברית | 
איך כותבים miscalculate the בעברית | 
מה זה miscalculate the בעברית | 
איך מתרגמים miscalculate the לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: