פירוש המילה mirror the בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
mirror

mirroring
מראה, ראי, בבואה

שיקןף
mirror (the)לשקף
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים mirror the בעברית | 
איך כותבים mirror the בעברית | 
מה זה mirror the בעברית | 
איך מתרגמים mirror the לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: