פירוש המילה miraculousness בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
miracle

miraculousness
פלא, נס

דרך נס
 
 
miraculousפלאי, מופלאmiraculouslyבאורח/בדרך פלא, בנס, בדרך נס, הפלא ופלא

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים miraculousness בעברית | 
איך כותבים miraculousness בעברית | 
מה זה miraculousness בעברית | 
איך מתרגמים miraculousness לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: