פירוש המילה minuteness בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
minute

min.

minutes


minuteness
דקהפרוטוקול (ישיבה), פרטי-כל; זיכרון דברים

דקדקנות, דווקאות, הקפדה יתרה
 
 
minute


minutely
זעיר, מזערי, זערורי, זניח, קטנטן; מדוקדק

על בסיס דקות
minutelyבדקדקנות, בקפדנות; בפרוטרוט

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים minuteness בעברית | 
איך כותבים minuteness בעברית | 
מה זה minuteness בעברית | 
איך מתרגמים minuteness לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: