פירוש המילה ministry of labor social affairs and social services בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
Ministry of labor, Social Affairs and Social Servicesמשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים ministry of labor social affairs and social services בעברית | 
איך כותבים ministry of labor social affairs and social services בעברית | 
מה זה ministry of labor social affairs and social services בעברית | 
איך מתרגמים ministry of labor social affairs and social services לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: