פירוש המילה mineralogy בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
mineral

mineral water

mineralization

mineralogy
מחצב, מינרל

מים מינרליים

מחצוב, מינרליות

תורת המחצבים, מינרלוגיה
mineralize (the)למחצב, להפוך למחצבmineralמינרלי
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים mineralogy בעברית | 
איך כותבים mineralogy בעברית | 
מה זה mineralogy בעברית | 
איך מתרגמים mineralogy לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: