פירוש המילה mimicry בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
mimic/mimicker

mimics/mimicry
חקיין

חיקוי, מימיקה
mimic (the)לחקות, לדַמות mimicמדומה
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים mimicry בעברית | 
איך כותבים mimicry בעברית | 
מה זה mimicry בעברית | 
איך מתרגמים mimicry לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: