פירוש המילה mills of justice grind slowly בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
mills of justiceטחנות הצדק/המשפט
 
 
 
 
(the) mills of justice grind slowlyטחנות הצדק טוחנות לאט

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים mills of justice grind slowly בעברית | 
איך כותבים mills of justice grind slowly בעברית | 
מה זה mills of justice grind slowly בעברית | 
איך מתרגמים mills of justice grind slowly לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: