פירוש המילה milky בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
milk

milking

milkmaid

milkman

milksop
חלב

חליבה

חלבנית

חלבן

רכרוכי, חדל אישים
milk (the/from)להוציא במירמה (כסף וכד'), לסחוט (הבטחות וכד'), "לחלוב"milkyחלבי
 
 

צירופי לשון וביטויים קרובים:
milky way


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים milky בעברית | 
איך כותבים milky בעברית | 
מה זה milky בעברית | 
איך מתרגמים milky לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: