פירוש המילה militia בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
militant

military

militancy

militarism

militarist

militarization

militia
חמוש ,פעיל (בארגון טרור)

צבא

מיליטנטיות, לוחמנות, תוקפנות

מיליטריזם, לוחמנות

מיליטריסט

חימוש

מיליציה, פלנגה
militarize (the)להפוך לצבאי, לתת אופי צבאיmilitaristic

militant

military
מיליטריסטי

מיליטנטי, לוחמני

צבאי
militantly

militarily
בכוחנות, במיליטנטיות, באופן כוחני

צבאית, מבחינה צבאית, באופן צבאי, ע"י הצבא

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים militia בעברית | 
איך כותבים militia בעברית | 
מה זה militia בעברית | 
איך מתרגמים militia לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: