פירוש המילה milieu בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
milieuסביבה, מסגרת (חברתית וכד')
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים milieu בעברית | 
איך כותבים milieu בעברית | 
מה זה milieu בעברית | 
איך מתרגמים milieu לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: