פירוש המילה migrant בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
migrant

migration
מהגר

הגירה; נדידה (ציפורים)
migrate (to/in)לנדוד ( ציפורים)migratoryשל מהגר
 
 

צירופי לשון וביטויים קרובים:
migrant workers


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים migrant בעברית | 
איך כותבים migrant בעברית | 
מה זה migrant בעברית | 
איך מתרגמים migrant לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: